Absalon CRM för medicinteknikföretag

Med Absalon CRM kan du ha full kontroll på var dina olika installationer finns belägna, när de servades senast och om personalen som använder installationen har gått den senaste utbildningen. Du kan även administrera marknad, försäljning, service och leverans. Här har vi delat upp lösningen i olika delar; Marknadsföring, Försäljning, Ärendehantering och Service Management.

Absalon CRM vänder sig till säljare, marknadsförare, personer som arbetar med service och ledning. Lösning är fullt integrerad med Outlook och även webbaserad för den som så önskar. Naturligtvis med möjlighet till mobila lösningar.

Under respektive rubrik, till vänster i menyn, kan du läsa om vad Absalon CRM erbjuder tillsammans med Microsoft Dynamics CRM.

För mer information sales@absaloncrm.com

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!