Absalon CRM för tjänsteföretag

Med Absalon CRM kan du hålla full koll på alla dina kundrelationer, från marknad och försäljning till service och leverans. Här har vi delat upp lösningen i olika delar; Marknadsföring, Försäljning, Projekthantering, Resursplanering, Ärendehantering och Service Management.

Absalon CRM vänder sig till säljare, marknadsförare, personer som arbetar med support/kundtjänst, projektledare och ledning. Lösningen är fullt integrerad med Outlook och även webbaserad för den som så önskar. Naturligtvis med möjlighet till mobila lösningar.

Under respektive rubrik, till vänster i menyn, kan du läsa om vad Absalon CRM erbjuder tillsammans med Microsoft Dynamics CRM.

För mer information kontakta sales@absaloncrm.com

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!