Absalon Account Plan

Postad: november 28, 2016

Absalon Account Plan, är inkluderad i Absalon Accelerator och ger möjlighet att sätta upp en långsiktig strategisk plan för de företag som är era kunder, och visar samtidigt de pågående försäljningsinitiativen. Den är utformad för att användas av key account managers och säljledare i första hand.

Generell information:

 • Man sätter upp en Key Account Manager och datum för att definiera tidsperioden för kontoplanen (account plan)
 • Kontoplanen kan sättas upp för ett specifikt företag eller för flera företag/organisationer
 • Planen innehåller följande delar:

 1. Generell och översiktlig information
 2. Stakeholder Analysis
 3. Budgetering & prognoser
 4. Nya säljinitiativ
 5. Avtal

Så här ser Account plan ut. Klicka för att förstora bilden.

1. Generell och översiktlig information

 • Planen har en status som berättar om om den är planerad, pågående, pausad, avbruten eller stängd
 • Det finns textfält som kan användas för att specifiera mjuk information:
  • Nuvarande situation
  • Mål
  • Önskad situation

Stakeholderanalys

 • En stakeholder består av ett företag och en kontakt med värden för kraft (power) och relation
 • Värdena för kraft och relation kan sättas upp på en skala mellan 0 och 10, där de två värdena tillsammans anger stakeholder poäng

Klicka på bilden för att förstora den

3. Budgetering & prognoser

 • Fliken budgetering och prognoser visar den försäljning som är ansluten till kontoplanen.
 • Det här är de olika stegen i försäljningen:
  • Budget
  • Affärsmöjlighet
  • Prognos
  • Faktisk

Klicka på bilden för att förstora

4. Nya säljinitiativ

 • Fliken“Nya säljinitiativ” ger en överblick av aktiviteterna hos de olika kunderna
 • Fliken visar:
  • Nyaste affärsmöjligheterna
  • Bokade möten
  • Kampanjer

Avtal

 • Avtalen är kopplade till kontoplanen

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!