Utföra säljmöten

Postad: januari 23, 2017

När säljaren för läkemedel eller konsumtionsvaror är ute i fält och utför säljmöten så använder han/hon med fördel mobilappen. I appen innehåller ett säljmöte en hel del information, en del vilket man kan visa för kunden och en del som enbart är för internt bruk. Säljmötet är uppdelat i tre olika delar; generell information, extern vy samt intern vy.

Den generella informationen visas alltid i säljmötet. Här hittar man information som vilken kund och kontaktperson som mötet gäller, prioroteringar av varumärken och så vidare.

Det är under den generella informationen som väljer om man vill ha informationen i läget Extern vy eller Inter vy.

Intern vy

Det är den interna vyn som visas per default. Där kan säljaren hitta information som checklistor, leveranser, key messages, feedback, uppgifter, store picture och noteringar. Denna information hämtas från brand priorities i handlingsplanen.

Denna vy kan användas precis innan mötet för att få en överblick av vad mötet ska innehålla, men kan även vara ett stöd under det pågående mötet.

Extern vy

Om man väljer att sätta “External” till Ja i den generella informationen så kommer den externa vyn att visas. Nu kan säljaren visa t.ex kampanjer och presentationsmaterial.

Den här vyn kan användas för att visa för kunden på plats. Till exempel kan man klicka på kapitelrader i ett document, i CLM-material, och dokumentet öppnas direkt från appen.

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!