Absalon Ärendehantering

Ärendehantering är en stor del inom CRM och Absalon Ärendehantering innehåller kompletterande funktionalitet vilka fungerar väl tillsammans med redan befintliga Microsoft Dynamics CRM-delar. Genom att samla all funktionalitet på ett ställe, i CRM:et, utnyttjar man redan befintlig information om kunder, kontakter och aktiviteter.

Processer och funktionsstöd
Microsoft Dynamics CRM
 • Uppföljning om avtalsåtaganden för SLA
 • Ärenderegistrering med avräkning av t.ex avtalat antal ärenden eller timmar, enligt kontrakt
 • Business Process Flow med guidande steg för att kunna fullfölja supportprocessen
 • Automatisk skapande av ärende baserat på inkommande e-post
 • Stöd för ärendehantering via köer, och automatisk routing av ärenden till köer
Absalon add-on
 • Dynamiskt definierad process för ärendehanteringen och uppföljningen. Här kan man ha en eller flera samtidiga processer för att anpassa arbetet för varje unikt ärende.
 • Tidrapporteringsmöjligheter mot projekt och/eller ärenden
 • Ärendehantering inom projekt
 • Möjlighet till kontinuerlig uppföljning av sammanlagd status på öppna ärenden genom grafer, vyer och dashboards
 • Möjlighet att bygga en kunskapsdatabas baserad på återkommande problem
Användar- upplevelsen
 • Enkelt och överskådligt webbgränssnitt
 • Tydliga ansvar för användare i processen
 • Full integration med Outlook-kontakter och aktiviteter
 • Goda uppföljningsmöjligheter med grafer och vyer, för ärenden såväl som användare/li>
 • Möjligheter till uppföljning som passar din organisation
För att ladda ner informationen som pdf, klicka här

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!