Absalon Sälj & Marknad

Med Absalon Sälj & Marknad är försäljnings-modulen utbyggd från det redan väldefinierade säljstöd som kommer med Microsoft Dynamics CRM. Med Absalons add-on går uppdateringen av data snabbare, och administrationstiden minskas. Marknadsförings-modulen i Microsoft Dynamics CRM tillsammans med Absalon Sälj & Marknad täcker marknadslistor, kategorisering av kunder, kontoplaner, event-hantering med mera.

Processer och funktionsstöd
Microsoft Dynamics CRM
 • Stöd och registrering av marknadsaktiviteter för rapportering, uppföljning och styrning
 • Marknadslistor: Skapa både dynamiska listor, som uppdaterar sig efterhand, som statiska listor. Full integrering mot Outlook för utskick av mejl via marknadslistorna.
 • Skapa processtöd för dina marknadsaktiviteter, både komplexa och enkla
 • Hantera leads och affärsmöjligheter
 • Business Process Flow med guidande steg för att kunna fullfölja säljprocessen
 • Koppla möten och e-post med dina säljaktiviteter
Absalon add-on
 • Kategorisering av kunder utifrån organisationens behov och område som t.ex bransch, sektor eller geografi
 • Eventhantering, samla all information på ett ställe. Kontakter som event-deltagare och deras status på eventet, checklista för eventet, dokumenthantering via Sharepoint
 • Utbildningshantering med kurser och deltagare, återanvänd data du tidigare skapat
 • Dynamiskt anpassningsbar säljprocess, vilket hjälper er att följa de säljprocesser som gäller för er
 • Stöd för flera samtidiga säljprocesser
 • Med Absalon Sälj & Marknad är det lätt att följa vilka kunder ni kontaktat (och inte kontaktat) under en viss tidsperiod
 • Kundplaner för riktad kundstrategi på aktivitetsnivå med uppföljningsmöjligheter
 • Möjligheter till att följa upp kommande intäkter över tid
Tilläggsprodukter sälj & marknad
 • Med Microsoft Social Listening kan man fånga in aktiviteter på sociala medier, sätta upp sökningar utifrån nyckelord och visualisera detta i snygga grafer och listor
 • Med Dynamics Marketing får man möjlighet att hantera digital marknadsföring, som t.ex nyhetsbrev och leadsgenerering
Användar- upplevelsen
 • Full integration med Outlook-kontakter och aktiviteter
 • Genomgående lättarbetat gränssnitt
 • Goda uppföljningsmöjligheter med grafer, vyer och dashboards
 • Snabb uppdatering av fortskridande säljprocesser
För att ladda ner informationen som pdf, klicka här och här.

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!